داوری در قراردادهای بیمه

مطالب دیگر:
🔥بررسی توان الکتریکی سه فاز و بررسی موتورهاي سه فاز🔥بررسی استفاده سلولهاي بنيادي در درمان بيماريهای مختلف🔥بررسی علم ژنتیک و تقسیم بندی آنها و موضوعات مورد بحث هریک🔥بررسی حافظه و مراحل و تقویت آن🔥بررسی اختلالات روحی بالغین و روانشناسی تحلیلی و روانشناسی رنگها🔥بررسی سیمرغ و داستان مرغان در منطق الطير🔥بررسی قالي بافي در ایران و پیشینه آن از دوره ساسانیان تا به امروز🔥بررسی نقش اسب و پرنده و گل در ادبیات🔥بررسی برخی حیوانات و افسانه و سمبلهای آنها و مروری بر یونس پیامبر🔥بررسی مفاهیم و و نظریه ها و جایگاه امنیت در جامعه و بررسی عوامل و نهادهای تامین کننده امنیت🔥بررسی پیشینه سلجوقیان و پادشاهان و اقدامات آنها🔥بررسی خلفاى فاطمى و اقدامات آنها🔥بررسی گاه شماری یهود🔥مطالعه شاخصهای TQM و بررسی کاربرد TQM و تأثیرات آن در کشورهای مختلف🔥بررسی فرار از خانه و دختران فراری و علل آن🔥بررسی MRP و مکانیسم و تکنیکهای آن🔥بررسی عقل و مراتب آن از دیدگاه فارابی🔥بررسی عقل و وجود از دیدگاه فارابی🔥بررسی سیستم ERP و کارکرد و فواید و علل استفاده از آن🔥بررسی خودشناسی و خداشناسی و دشمن شناسی و راههای مقابله با دشمن🔥بررسی معماری بیونتیک و اندیشه های گِرگ لین🔥بررسی كيفر انواع گناهان جنسی در اسلام و مروری بر مفاسد شراب خواری🔥بررسی معماری و مفعوم فضا و مروری بر درک فضا زمان🔥بررسی ریاضیات و مفاهیم و شاخه های آن و مروری بر کاربرد ریاضیات در اقتصاد صنعتی🔥بررسی خازن و انواع و ساختمان آن و بررسی کاربرد و معایب و مزایای هر نوع خازن
مشخصات فایل تعداد صفحات9حجم0/7 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل مروزه كمتر كسی را می توان یافت كه تجربه مراجعه به شركتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است داوری در قراردادهای بیمه,دانلود مقاله داوری در قراردادهای بیمه,بررسی داوری در قراردادهای بیمه,تحقیق در مورد داوری در قراردادهای بیمه,تحقیق و بررسی داوری در قراردادهای بیمه|وی آی|vil1
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : داوری در قراردادهای بیمه


مشخصات فایل
تعداد صفحات9حجم0/7 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل


مروزه كمتر كسی را می توان یافت كه تجربه مراجعه به شركتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است كه در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیكن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از كم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی كه در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد كه نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شركتهای بیمه افزایش می یابد لیكن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد كه چرا ابتكار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شركت بیمه كه یكی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یكجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

شاید یك مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یك مسابقه فوتبال یكی از بازیكنان دو تیم علاوه برشركت در مسابقه به عنوان بازیكن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت كه همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟


"